Alex Brexi     * 28. 03. 1991


Ch. Cay z Honzulky

Winner CZ Vico Pigmej

Ch. Xandro v. Hausberg

Ch. Reza Pigmej

Bára Mareva

I. Ch. Romy od Popovky

Sabina od Popovky

Ester od Popovky

I. Ch. Romy od Popovky

Pistolet v. Finsterwald

Carka z Parštátu

Birki v. Roseggerhaus

Voltaire Bar-Luz

Zivit Bar-Luz

 

© Kennel MALÝ KAVALÍR & designed by F&G, 2005