Anthony Quinn Malý kavalír – " Toník "

* 03. 06. 1999 – † 07. 11. 2008

 

Bonit.: 00/7A/5

 

 


CACIB, 2x r. CACIB, 2x CAC, r. CAC, 6x ČKŠ, 4x Oblastní vítěz, 2x Vítěz třídy veteránů...

CACIB, 2x R. CACIB, 2x CAC, R. CAC, 6x Candidate of the Club's Champion CZ, 4x Regional Winner,

2x Winner of the Veteran Class...

© Kennel MALÝ KAVALÍR & designed by F&G, 2005