Ch. Annie Lenox Malý kavalír - " Annie "

* 04. 03. 2000 03. 11. 2009

 

Bonit.: 00/5A/5
PRA, LL, C negat. (8/06)

 

 

PEDIGREE


Klubový champion ČR, CAC, r. CAC, 5x ČKŠ, r. ČKŠ...

Club's Champion CZ, CAC, R. CAC, 5x Candidate of the Club's Champion CZ, R. Candidate

of the Club's Champion CZ...

© Kennel MALÝ KAVALÍR & designed by F&G, 2005